Upozornění

Následující stránky mohou obsahovat sexuálně explicitní obrazové nebo slovní materiály. Před vstupem se proto seznamte s následujícími podmínkami užívání.

Kliknutím na tlačítko "Ano" dáváte na vědomí plný a bezvýhradný souhlas následujícími podmínkami:

1. Jsem dospělý ve věku 18 let nebo starší v případě, že je to vyžadováno zákony státu, ve kterém se nacházím.

2. Jsem si vědom toho, že vstupuji na stránky obsahující sexuálně explicitní materiály.

3. Svým chováním nepřipustím, aby ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.Souhlasím a potvrzuji výše uvedené.
ANO NE

CONTACT

 

Hybešova 21, Brno - in the yard
Tel.: +420 777 718 528

 

OPEN:

Thursday - Saturday 22:00 - 05:00

 

E-mail: info@all-ex.cz

IČP: 1001836600

 

We look forward to your visit.

 

Owner :

iMATUN,s.r.o.
Hybešova 969/19a

60200 Brno
IČ: 283 31 486
DIČ: CZ28331486
firma vedená KS v Brně oddíl C vložka 61777