Upozornění

Následující stránky mohou obsahovat sexuálně explicitní obrazové nebo slovní materiály. Před vstupem se proto seznamte s následujícími podmínkami užívání.

Kliknutím na tlačítko "Ano" dáváte na vědomí plný a bezvýhradný souhlas následujícími podmínkami:

1. Jsem dospělý ve věku 18 let nebo starší v případě, že je to vyžadováno zákony státu, ve kterém se nacházím.

2. Jsem si vědom toho, že vstupuji na stránky obsahující sexuálně explicitní materiály.

3. Svým chováním nepřipustím, aby ke zde obsaženým datům přistupoval kdokoli nezpůsobilý či nezletilý.Souhlasím a potvrzuji výše uvedené.
ANO NE

ABOUT CLUB

 

Our club is the only one stylish strip bar in Brno where you can experience unforgettable moments in the company of our beautiful and attractive ladies. Dancing strip bar All-ex is situated in the Centre of Brno, where we also provide parking area for our guests. You will be surprised not only because of our ladies but also because of the excellent prices for alcoholic and non-alcoholic beverages and cocktails. During the evening, the rich erotic programme is prepared in the company and assistance of our professional DJ. We look forward to your visit.

 

We also offer nontraditional events:

 

 

  • birthday parties
  • cultural and social events
  • company events
  • parties catering

 

Furthermore, we provide discrete escort strip shows to parties, private events and discos. For more Information, please call: +420 777 718 528 or write to: info@all-ex.cz

VIRTUAL TOUR

 

 

Hybešova 21, Brno - in the yard
Tel.: +420 777 718 528

 

OPEN:

Thursday - Saturday 22,00 - 05,00